Wie zijn wij

Wij zijn Schaafsma Zand & Grind BV gevestigd te Appelscha aan de Vaart zuid zijde 134.
Ons website-adres is: https://schaafsmabv.nl.
U kunt ons bereiken op: 0516-431307 of via de mail op: info@schaafsmabv.nl 
Ons KVK nummer is: 01038394

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en waarom

Wij verwerken de persoonsgegevens welke u aan ons hebt verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier op onze website in te vullen of een bestelling te plaatsen in onze webshop.

De persoonsgegevens welke wij van u verwerken zijn:

– NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– IP-adres waarmee u onze website bezoekt.
– Bankrekening nummer (alleen bij online betalingen)

Dit wordt gebruikt voor

– Het opstellen van offertes
– Het opstellen van facturen 
– Online betalingen via iDeal
– Het uitvoeren van de overeenkomst c.q. opdracht

Wettelijke grondslag verwerking

Wij verwerken enkel persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
– De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. opdracht.
– Wij hebben uw toestemming gevraagd om persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend. U heeft dan ook te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Met wie we jou data delen

Het kan voorkomen dat wij voor het verwerken van uw persoonsgegevens derde partijen (verwerkers) inschakelen die, uitsluitend in opdracht van ons, persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten altijd een verwerkersovereenkomst met deze derde partijen. In deze overeenkomst staat vermeld dat deze verwerkers uitsluitend handelen op basis van onze instructie en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken c.q. doorspelen aan derden. 

Hoe lang we jou data bewaren

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Gegevens zullen minimaal zeven jaar bewaard blijven, aangezien dat verplicht is volgens de wet.

Welke rechten je hebt over je data

Als u een bestelling hebt geplaatst via onze webshop of als u ons contactformulier hebt ingevuld, kunt u verzoeken om een bestand van je persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings- doeleinden.

Hoe we jou data beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw data goed te beveiligen. Onze website bevat bijvoorbeeld een SSL – certificaat. SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden. Daarnaast hebben alleen de personen welke hiervoor bevoegd zijn toegang tot onze server met daarop uw persoonsgegevens.

Cookies die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op het apparaat waarmee jij op dat moment de website bezoekt. Schaafsma Zand & Grind BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. Wij gebruiken deze cookies omdat ze noodzakelijk zijn voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak (ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen). U kunt u ten alle tijden afmelden voor cookies. In uw internetbrowser kunt u namelijk instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen cookies via de instellingen van je browser verwijderen.  

Contactgegevens

Voor vragen over deze privacy verklaring en de verwerkingen die wij doen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via jessica@schaafsmabv.nl indienen.

Telefonisch kunt u ons rechtstreeks bereiken op: 0516-431307
Bezoek- en postadres: Vaart Zuid Zijde 134, 8426 AL  APPELSCHA